Sunday, March 13, 2005

Mga aral ukol sa Pagmamay-ari

Ukol sa Sakripisyo, Pagpapakamatay, at Pagka-Bayani