Monday, March 14, 2005

Ang Kauna-unahang Aswang

Nasaan ba Talaga ang Tama?

Bakit Nilikha ni Bathala ang Katahimikan?