Thursday, September 23, 2004

Ukol sa Tawag ng Laman