Friday, March 25, 2005

Pilosopiya ng Patlang, Puwang at Pagpupunan