Friday, September 24, 2004

Anong Ibig sabihin ng Sablay

Saan gawa ang Tao