Monday, March 21, 2005

Saan Nagtatapos ang Pag-ibig?

'Di Dapat aralin ang Pagpapakatao