Saturday, March 26, 2005

Ugat ng Kadalasan ang Minsan

Kabalintunaan ng Kapangyarihan
at Pag-aangkin ng Maykapal

Ukol sa mga Lihim na Lagusan
at mga 'di pa Naibubunyag na Hula ng Matatanda

Penomenolohiya ng Pagkabuwang

Tungkol sa Kahirapan at kung Bakit 'di ito Mawawala