Thursday, January 20, 2005

Paggalang bilang Tugon at di Responsibilidad

Pananalig, Lipunan at Kalayaan